İl Hakem Kurulu

İl Hakem Kurulu Başkanı
Cengiz AKYÜZ

İl Hakem Kurulu Başkan V.
Alparslan ACIMERT

Hakem Atama Sorumlusu
Ahmet Emin ALANKA

Gözlemci Atama Sorumlusu
İsmail Hakan UYSAL

Mentör Sorumlusu
Hamit MERAL

Raportör
Murat YÜZGEÇ

Eğitim Sorumlusu
Mustafa ÇAVUŞ

Antreman Sorumlusu
Mücahit ER